fbpx

Haags Overleg Popmuziek

 

Beste Haagse Poporganisatie, festival, initiatiefnemer,

In het verleden heeft uw organisatie voor één of meerdere activiteiten een financiële bijdrage ontvangen vanuit het Haagse Programmeurs Overleg Popmuziek, kortweg POP. Binnen dit overleg zijn er recentelijk een aantal veranderingen in opzet en uitvoering doorgevoerd, waarbij de belangrijkste de splitsing van beoordeling en toekenning van aanvragen betreft. Met ingang van 2014 is het voormalige Programmeurs Overleg Popmuziek omgevormd tot het Haags Overleg Popmuziek (HOP). Hiernaast is het budget van POP omgedoopt tot Project Regeling Popmuziek Den Haag.

In het nieuwe Haags Overleg Popmuziek (HOP) kunnen de vertegenwoordigers van poporganisaties ingaan op actuele zaken, activiteiten en projecten afstemmen, kennis en expertise delen en mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten. De Haagse popscene en het popbeleid zullen centraal staan. Aanvragen voor een financiële bijdrage vanuit de Project Regeling Popmuziek Den Haag kunnen in vier periodes worden aangevraagd: vóór 1 januari, vóór 1 april, vóór 1 juli of vóór 1 oktober. De beoordeling van de aanvragen gebeurd door de directeur van het Haags Pop Centrum (HPC) en de directeur van het Paard van Troje onder onafhankelijk voorzitterschap van de Popunie. Deze organisaties kunnen overigens zelf geen aanvraag doen bij de regeling. In de bijlagen vind u een beknopte toelichting op het overleg en de project regeling.

Voorgaande heeft o.a. geleid tot een aanpassing van de criteria van de Project Regeling Popmuziek. De criteria en het aanvraag- en evaluatieformulier en de criteria vind u ook in de bijlagen. Aanvragen dienen conform deze formulieren ingediend en afgewikkeld te worden om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Voor alle duidelijkheid wijzen we erop dat 2014 een overgangsjaar is waardoor we coulant met de termijnen van aanvraag en beoordeling omgaan. Voor het criterium dat een evenement (of onderdeel hiervan) maximaal driemaal een bijdrage kan krijgen voor dezelfde activiteit vormt 2014 het eerste jaar.

Vanwege onderhoud aan onze website zijn de formulieren op dit moment niet te downloaden. Stuur een mailtje naar felicia(@)haagspopcentrum.nl en ze worden direct naar je toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

Tom v.d. Vat mede namens Felicia Groenendijk en Majel Blonden

Tom(@)popunie.nlFelicia(@)haagspopcentrum.nlmajel(@)paard.nl